Polisi Pulangan & Pembayaran Balik

Tarikh kemaskini terakhir: 27 Julai 2023

Terima kasih kerana menggunakan Rikod.my.

Jika, atas apa jua sebab, anda tidak berpuas hati dengan pembelian, kami ingin mengajak anda untuk mengenali polisi kami tentang pulangan dan pembayaran balik. Polisi Pulangan & Pembayaran Balik ini telah dibuat khas untuk perkhidmatan digital Rikod.my seperti e-wallet dan langganan pengaktifan akaun. 

Definisi

Untuk tujuan Polisi Pulangan & Pembayaran Balik ini:

Syarikat (dirujuk sebagai "Syarikat", "Kami", "Kita" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada IDOLEGACY SDN BHD, Lorong Pasar Baru 2, Kampung Air, 88000 Kota Kinabalu, Sabah

Barangan merujuk kepada perkhidmatan digital seperti e-wallet dan langganan pengaktifan akaun yang ditawarkan di dalam Perkhidmatan.

Pesanan bermaksud permohonan oleh anda untuk membeli Barangan dari Kami.

Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.

Laman Web merujuk kepada Rikod.my, boleh diakses dari https//www.rikod.my

Anda merujuk kepada individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, syarikat, atau entiti undang-undang lain yang mewakili individu tersebut yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, jika berkenaan.

Hak Pembatalan Pesanan Anda

Anda berhak untuk membatalkan Pesanan Anda dalam tempoh 7 hari tanpa memberikan sebab apa-apa.

Tempoh tamat untuk membatalkan Pesanan adalah 7 hari dari tarikh Anda menerima Barangan atau dari tarikh pihak ketiga yang anda lantik, yang bukan pengangkut, mengambil milikan produk yang dihantar.

Untuk melaksanakan hak pembatalan anda, anda harus memberitahu Kami mengenai keputusan anda melalui kenyataan yang jelas. Anda boleh memberitahu kami mengenai keputusan anda melalui:

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi Pulangan & Pembayaran Balik kami, sila hubungi kami:

E-mel: info@rikod.my

Nota: Polisi ini hanya berlaku untuk perkhidmatan digital seperti e-wallet dan langganan pengaktifan akaun yang disediakan oleh Rikod.my. Produk atau perkhidmatan lain mungkin mempunyai polisi pulangan dan pembayaran balik yang berbeza.

Landing Page Software